การสร้างตัวอย่าง 3D

วัตถุพิมพ์ 3 มิติที่สามารถติดตามการใช้งานของตนเองได้

ก่อนเปิดแม่พิมพ์การพิมพ์ 3 มิติสามารถช่วยให้ลูกค้าเห็นรูปทรงขวดที่แท้จริงจับคู่ฝา ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อดู

หลังจากได้รับการอนุมัติครั้งแรกแล้วให้ทำแม่พิมพ์สำหรับการผลิตจำนวนมาก

351